درمان


روش درمانی مرکز « یک برنامه مشارکتی بهبودی گروهی، از ناخوشی اعتیاد و عوارض روانی، معنوی، عاطفی و فکری آن، با استفاده از گروههای همتا، به کار گیری فلسفه 12 قدمی و بهره گیری از مکانیزم گروه شبه خانواده است که به بازسازی ساختار شخصیت کاذب فرد معتاد از طریق آموزش اصول و مهارت های زندگی فردی و اجتماعی می پردازد. این روش به عنوان الگویی بومی در طبقه بندی روش های درمانی غیر دارویی قرار دارد که به شکل پرهیز از مصرف هرگونه ماده مخدر صورت می گیرد.


برنامه های درمانی کمپ بانوان خانه دوست یاران:

  • برگزاری جلسات توجیهی خانواده
  • شـرکت در جلسات مشارکت و کتـابخوانی و تشویق بیمار برای بیان احساسات درونی خود
  • بوجود آوردن احساس مسئولیت و افزایش اعتماد به نفس با مشارکت بیمار در فعالیتهای روزمره مرکز
  • پیشنهاد برای استفاده از خدمت به عنوان ابزار درمان (گردانندگی جلسات, مشارکت, کار گروهی و...)
  • جلسات کارکرد قدمهای 12 گانه
  • حضور افراد بهبود یافته و مشارکت آنها در درمان برای انتقال تجربیات بهبودی خود به فرد بیمار
  • جلسات شکرگزاری
  • استفاده از موسیقی، ورزش و نرمش سبک برای درمان

در طی دوره بستری بیمار خدماتی که به ایشان ارائه میشود عبارتند از:


ویزیت پزشک: بیماران پس از پذیرش در مرکز توسط پزشک ویزیت شده و همچنین به طور هفتگی معاینه می شوند.

جلسات آموزش خانواده: تحقیقات و پژوهشها نشان داده است که نقش خانواده در فرایند بهبودی مستمر فرد بهبودیافته بسیار موثر است. متاسفانه خانوادهها به دلیل عدم شناخت لازم از بیماری اعتیاد ناخواسته باعث لغزش و عود اعتیاد بیماران میشوند. به همین دلیل کمپ بانوان خانه دوست یاران یک روز در هفته جلسات آموزش خانواده را برای خانوادههای بیماران بستری در مرکز برگزار میکند.

پیگیری پس از ترخیص: ارزیابی بیمارانی که از مرکز ترخیص می شوند توسط مددیار خانواده در سه مرحله پیگیری می شود. این بخش از فعالیتهای مرکز تاثیر بسزایی در پایش خدمات درمانی مرکز دارد.

جلسات مددیاری: بیماران پس از گذراندن دوران سم زدایی، هر روزه در جلسات قدم و مددیاری شرکت میکنند.

مشاوره فردی و خانوادگی: مددکار اجتماعی به همراه مددیاران اعتیاد و مددیاران خانواده این بخش از خدمات را به بیماران و خانواده ها ارائه می دهند.


کمپ بانوان

فرد معتاد با پذیرش اعتیاد خود اولین و مهم ترین گام را برای درمان آن برداشته است.

*****************

کمپ ترک اعتیاد بانوان خانه دوست یاران راهی قطعی به سوی درمان

همین حالا جهت مشاوره رایگان با کمپ بانوان خانه دوست یاران تماس بگیرید.
٠٩٣٥١٧٥٥٢٨٨ - ٦٦٧٨١٦٧٩

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.